ریموت کنترل


ریموت کنترل ۴ کلید 

 

 

·     مبتنی بر سیستم Hopping Code

 

·     غیر قابل کپی

 

·     برد بالا و مطمئن بصورت دو طرفه

 

·     دارای ۴ کلید با قابلیت برنامه ریزی برای هر کلید

 

·     امکان حذف و اضافه نمودن ریموت در هر زمان به تعداد دلخواه