کنترل تردد

 

کنترل تردد

 

امروزه در دنيا در خصوص مدیریت کنترل تردد، اجزا و سطوح و انواع کنترل تردد مورد بحث می باشد و پژوهش های حاضر، اهمیت شناسایی و تایید صحت هر کاربر مشخصی برای ورود به حوزه اختصاصی را یادآور می شود.

 

بنابراین، توجه کاملی به بیومتریک بعنوان یکی از تکنولوژی های کنترل تردد و بحث در خصوص تنوع و عملکرد تکنولوژی های شناخته شده دیگر، اشاره به مزایا و معایب استفاده از آنها دارای اهمیت بسزایی می باشد.

 

انسانهای این زمان در دوره ای از فناوری اطلاعات و برده داری کامپیوترها زندگی می کنند که البته زندگی را آسانتر می نماید ولی نه لزوماً امن تر.

 

 

 

استفاده از کنترل تردد به جهت آسايش ساکنين در ساختمان

 

وقتی بحث مسائل امنیتی پیش می اید ، آن وقت کنترل تردد به عنوان یک سیستم هوشمند ، بخش ضروری زندگی هر فرد در مجتمع های مسکونی محسوب می شود . سیستم کنترل تردد ا هداف تشخیص هویت ، تضمین دارایی های ارزشمند شخص در ساختمان ، حفظ اطلاعات مهم در مورد شارژ هر واحد مسکونی و تضمین امنیت ساکنين را تامین می کند