آيا مايل هستيد مديريت ساختمان خود را به ما بسپاريد؟

 

 

 

سرويسی جديد و منحصر!

 

هر ساختمان با داشتن يک هيت مديره ودريافت هزينه ها در حساب مخصوص يکی از اعضای آن ساختمان با بستن قرارداد مديريت هوشمند با شرکت ما،کليه خدمات مورد نياز آن مجموعه بطور سرويس های دوره ای و همينطور درخواست روزانه ساکنين برای خدمات مورد نيازخود از ما امکان پذير می باشد، پرداخت کليه وجوه خدمات آن ساختمان و قبوض مختلف مشاعات آن، البته توسط مديريت برتر

 

 

 

سرويس های دوره ای

 

وجود آسانسور، موتور خانه، تاسيسات و سیستمهای حفاظتی در هر ساختمان نياز به سرکشی دوره ای دارد، البته توسط مديريت برتر

 

 

 

درخواست روزانه ساکنين

 

اعم از مشکلات برقی، تاسيساتی، تلفنی، شبکه ای، آنتن مرکزی و نظافتی که مورد نياز هر واحد می باشد و حتی مواردی در مورد قسمتهای مشاء جهت برگزاری مراسم در آن ساختمان، قابل اجراء می باشد، البته توسط مديريت برتر

 

 

 

چگونه اجرا می شود ؟

 

با ثبت نام کردن اعضای يک ساختمان در سيستم مديریت هوشمند ما، هر واحدی می تواند برای اين درخواست ها از مديريت ساختمان از افراد فنی خودشان جهت ارائه نظافت و خدمات منزل يا ساختمان خود استفاده نمايند.

 

( کافیست فقط مشخصات و شماره آنها را در سيستم ثبت کنيد ) تا مديريت ما آنها را برای ارائه خدمات شما احضار نمايد. البته توسط مديريت برتر

 

ضمناً خاطرنشان میگردد ساکنين به چند روش می توانند با مديريت ساختمان خود ارتباط  همزمان داشته باشند.

 

1.       تلفن مستقيم به مديريت جهت درخواست با ارائه کد اشتراک خود

 

2.       ارسال پيامک به شماره مخصوص با ارائه کد اشتراک خود

 

3.       ارسال ايميل یا دورنما و همچنين با ورود به پنل خود توسط وبسايت طراحی شده، با ارائه کد اشتراک خود

 

 

 

خواسته ها و خدمات مورد نياز خود را از ما می خواهيد. البته توسط مديريت برتر فقط امکان پذير است

 

در ضمن با مراجعه روزانه  مسئول مديريت برتر در ساختمان خود. امکان نوشتن درخواست و ارائه آن به صندوق مخصوص در ساختمان جهت آگاهی مديريت برای هماهنگی و ارائه خدمات به ساکنين می باشد.

 

لازم به ذکر است همه آن خدمات در خواستی ساکنين هر ساختمان و پرداخت هزينه های آن مجموعه، بعد از به اطلاع رساندن هيت مديره آن ساختمان امکان پذير می شود و حتی در بعضی موارد مرکز هزينه  آن ساختمان قبل از تاييديه ،هيت مديره امکان پذير نمی باشد.