گروه دیدار


گروه ديدار همگام با تکنولوژی روز دنيا و با بهره گيری از تجربه و تخصص کارشناسان مجرب خود در امور شبکه، کامپيوتر، مخابرات، برق و الکترونيک ميکوشد که با ارائه جديدترين متدهای هوشمند سازی ساختمان، مناسب با ايده ها و اهداف شما را در اين زمينه به بهترين نحو آنرا به مرحله اجرا برساند.

 

 

فروش تجهيزات سيستم اجازه عبور و مرور در ساختمانها و برج ها وابسته به پرداخت شارژ ماهيانه، فقط منحصر به گروه اتوماسیون ديدار می باشد و هیچگونه مشابه داخلی و حتی خارجی آن وجود ندارد